نمایش دادن همه 12 نتیجه

تخت CCU/ICU برقی چهارشکن

تخت بستری برقی چهار موتوره

تخت بستری بیمار چهارشکن برقی

تخت بیمارستانی برقی سه شکن

تخت بیمارستانی برقی صندلی شو چهار شکن

تخت پوست و زیبایی دو موتوره برقی

تخت ریکاوری چهارشکن برقی

تخت ریکاوری یک شکن برقی

تخت زیبایی سه موتور برقی تایوانی مدل sl6

تخت زیبایی مدل sl2

تخت کاشت مو و زیبایی سه موتوره

تخت ماساژ برقی