نمایش 1–12 از 184 نتیجه

انواع پنس و قیچی جراحی با استیل درجه ۱

بین تمام استیل

پاراوان سه تیکه لوله ای

پایه سرم پنج پر

پایه لگن استیل

پایه لگن دوقلو استیل

تخت CCU/ICU برقی چهارشکن

تخت بستری اطفال

تخت بستری برقی چهار موتوره

تخت بستری بیمار چهارشکن برقی

تخت بستری بیمار سه شکن مکانیکی

تخت بستری چهارشکن